fbpx

ตราด

Trat

TRAT ตราด

ตราประจำจังหวัด

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา

คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ

จังหวัดตราด ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีเกาะจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ คือมีถึง 62 เกาะ โดยอยู่ในเขต อ. เมือง 8 เกาะ อ. แหลมงอบ 4 เกาะ กิ่ง อ. เกาะช้าง 31 เกาะ และ กิ่ง อ. เกาะกูด 19 เกาะ เกาะที่มีชื่อเสียงของ จ. ตราด มีหลายเกาะ เช่นเกาะช้างซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลตราด และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยตามลำดับ

ส่วนเกาะอื่นๆ ได้แก่ เกาะรัง เกาะระยั้งนอก เกาะหมาก เกาะกูด ซึ่งล้วนมีน้ำทะเลสีสวยใส บางแห่งมีสีเขียวมรกตคล้ายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีหาดทรายและแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม บรรยากาศสงบชวนหลงใหล

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2021/2564