ทัวร์ปราจีนบุรี

Prachin Buri

Prachin Buri ปราจีนบุรี

ตราประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี หรือ เมืองปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่มีการค้นพบการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์) และยังมีการค้นพบซากโบราณสถาน และเครื่องถ้วยจีน ซึ่งมีอายุตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้อง นอกจากเรื่องราาทางโบราณคดี ปราจีนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายแห่ง และมีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตมรดกโลก ถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัดนครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำระหว่างสงครามต่อมาในปีพ.ศ. 2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้แยกบางอำเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ
Clear
Clear
Clear

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

Clear

ปราจีนบุรี จังหวัดเล็กๆ ที่มากมายไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี ดังคำขวัญเมืองปราจีน

“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

ที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 39 ลิปดา ถึงละติจูดที่
14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 33 , 305 ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง เป็นจุดเชื่อมโยง การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา ในรัศมี 100 กว่ากิโลเมตร

ขนาด จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,476 ไร่

อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
– ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดนครราชสีมา
– ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสระแก้ว
– ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดนครนายก
– ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2024/2567

GDPR

  • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
ปลายทาง
ทัวร์
สมาชิก
ค้นหา