fbpx

ทัวร์ปราจีนบุรี

Prachin Buri

Prachin Buri ปราจีนบุรี

ตราประจำจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี หรือ เมืองปราจีนบุรี เดิมสะกดว่า ปราจิณบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่มีการค้นพบการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคกึ่งก่อนประวัติศาสตร์) และยังมีการค้นพบซากโบราณสถาน และเครื่องถ้วยจีน ซึ่งมีอายุตรงกับสมัยราชวงศ์ซ้อง นอกจากเรื่องราาทางโบราณคดี ปราจีนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายแห่ง และมีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในเขตมรดกโลก ถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย

แต่เดิมจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เนื่องจากในอดีตเคยมีการยุบรวมจังหวัดนครนายกเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรีในปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำระหว่างสงครามต่อมาในปีพ.ศ. 2489 จึงมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนครนายกขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงมีความกว้างใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาในการปกครองและให้บริการประชาชนเนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติฯ ให้แยกบางอำเภอทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วรวมกันจัดตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว ในปีพ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดร่องขุ่น (White Temple)

อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”...

ไร่ชาฉุยฟง

“ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะ...
ทัวร์อิสระ

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสวนสัตว์เปิดที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ตำบล...

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

” ดอยอ่างขาง ”ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีคว...
ฮิโนกิ

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) แดนอาทิตย์อุทัยจำลอง

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเลียนแบบปราสาทและหมู่บ้านโบราณของคน...
ทัวร์ดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

”วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสูงแห่งนี้ยังสมบ...
ทัวร์
รถ
เรือ

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

ปราจีนบุรี จังหวัดเล็กๆ ที่มากมายไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี ดังคำขวัญเมืองปราจีน

“ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

ที่ตั้ง จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 39 ลิปดา ถึงละติจูดที่
14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 101 องศา 90 ลิปดา ถึงลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 33 , 305 ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง เป็นจุดเชื่อมโยง การคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศกัมพูชา ในรัศมี 100 กว่ากิโลเมตร

ขนาด จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,476 ไร่

อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
– ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดนครราชสีมา
– ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสระแก้ว
– ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดนครนายก
– ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2021/2564