fbpx

ทัวร์อยุธยา

Ayutthaya

AYUTTHAYA อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยทั่วไปถูกนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยในอดีตยังมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทยด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดร่องขุ่น (White Temple)

อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”...

ไร่ชาฉุยฟง

“ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะ...
ทัวร์อิสระ

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสวนสัตว์เปิดที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ตำบล...

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

” ดอยอ่างขาง ”ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีคว...
ฮิโนกิ

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) แดนอาทิตย์อุทัยจำลอง

ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเลียนแบบปราสาทและหมู่บ้านโบราณของคน...
ทัวร์ดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

”วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ดอยสูงแห่งนี้ยังสมบ...
ทัวร์
รถ
เรือ

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกู้เอกราช วีรกรรมและด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารดังคำกล่าวว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมากมายไปด้วยวัดวาอาราม ปราสาทราชวังและปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุมากมายกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบต่อกันมา 33 พระองค์ โดยมีราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันปกครองอาณาจักร รวม 5 ราชวงศ์ด้วยกัน

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2021/2564