fbpx

บริการจัดกรุ๊ปทัวร์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น สระบุรี

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

บริการจัดทัวร์นำเที่ยวแบบหมู่คณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น สระบุรี

คำแนะนำติชมบางส่วนจากผู้เดินทาง

  • Sample testimonial content area

    Sameple Name
    Sample Position

ภาพความประทับใจ

โปรแกรมท่องเที่ยวและตารางการเดินทาง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น สระบุรี
21/06/2019
บริการผู้ช่วยเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และการเช็คอินได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
22/06/2019
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารหลากหลาย ก่อนเตรียมตัวออกเดินทางไปท่องเที่ยวทะเล

Thank you!

ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา