ราคา
เริ่มต้น1,8001,400
จองเลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *
โทร*
อีเมล์ของคุณ (ถ้ามี)
วันเดินทาง *
จำนวนผู้เดินทาง *
ข้อความสอบถาม *
* ฉันยอมรับ เงื่อนไขการจอง และ ข้อปฏิบัติในการเดินทาง.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร.083-5961888

จองเลย

เก็บในรายการโปรด

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

2621

add friend

add friend

ทัวร์เชียงใหม่ – ทัวร์ล่องแก่งเรือยาง แม่น้ำแม่แตง [วันเดย์ทริป]

0
 • เชียงใหม่
 • บริการรถรับส่ง
 • 8 ชั่วโมง
 • ไกด์ไทย - อังกฤษ
 • จองล่วงหน้า 48 ชม.
 • จองขั้นต่ำ 1 คน

ทัวร์เชียงใหม่-กับแพ็คเกจขายดีอันดับ 1 สำหรับการตะลุยล่องแก่งเรือยางบนสายน้ำแม่แตงที่มีระดับความยากง่ายตามมาตรฐาน “American Whitewater Affiliation”

ระยะเวลาที่ใช้ในการล่องแก่งทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง รวมเป็นระยะทางไปตามสายน้ำประมาณ 10 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางออกเป็นสามช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรกจากบ้านสบก๋ายถึงปางเกาะ ระยะทางรวมประมาณ 4 กิโลเมตร มีความยากอยู่ที่ระดับ 2-3 ช่วงแรกนี้เป็นช่วงที่สามารถล่องแก่งได้อย่างสนุกสนานและมีความปลอดภัยสูงไม่อันตราย

เส้นทางช่วงที่สอง จากปางเกาะถึงบ้านห้วยมะซาง ระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ความยากช่วงนี้อยู่ที่ระดับ 4-5 เป็นช่วงที่มีความยากสูงสุดของแม่น้ำแม่แตง ประกอบไปด้วยแก่งน้ำตกใหญ่ๆ อยู่ประมาณ 7 ถึง 8 แก่ง เป็นช่วงที่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานกันเป็นทีมมากที่สุด

ช่วงสุดท้าย จากบ้านห้วยมะซางไปถึงบ้านเมืองกี๊ด มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ความยากจะอยู่ที่ระดับ 3-4 ช่วงนี้มีแก่งใหญ่ๆอยู่ประมาณ 6 แก่ง และมีแก่งใหญ่เรียงติดกัน 3 แก่งร่วมแล้วระยะทางกว่า 500 เมตร เป็นช่วงที่สนุกและสร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ **ช่วงเวลาเหมาะสมในการล่องแก่ง มิถุุนายน – พฤศจิกายน**

ออกเดินทางจาก

โรงแรมและที่พักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

เวลาออกเดินทาง

08.00 น. – 08.30 น.

ไฮไลท์ของทัวร์

ล่องแก่งเรือยางพิชิตความเป็นทีมประสิทธิภาพกับเส้นทางสายน้ำที่สลับไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ในเส้นทางสุดคดเขี้ยวในระดับความยากง่ายของแก่งตามมาตรฐาน “American Whitewater Affiliation” ที่แบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ

ระดับ 1 : ง่ายมาก (Easy) มีอุปสรรคกีดขวางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถหลบหลีกได้ง่าย

ระดับ 2 : ธรรมดา (Novice) ลักษณะของลำน้ำจะมีแก่งที่ทอดตัวตรงไปข้างหน้า มีช่องหรือเส้นทางที่กว้างพอที่จะให้เรือยางผ่านไปได้อย่างสบายๆ อาจมีอุปสรรคบ้าง

ระดับ 3 : ปานกลาง (Intermediate) ลักษณะของลำน้ำเริ่มมีแก่ง พร้อมคลื่นขนาดกลางที่หลบหลีกได้ยากขึ้น ซึ่งกระแสน้ำสามารถซัดเข้าในเรือยางได้ บางช่วงอาจต้องบังคับเรือยางให้ผ่านช่องทางที่เฉพาะเจาะจง

ระดับ 4 : ยาก (Advanced) ความรุนแรงของกระแสน้ำตามแก่งต่างๆ มีมากขึ้น การบังคับเรือยาง ต้องเป็นไปอย่างแม่นยำ เราต้องพยายามหาทางป้องกัน และมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการลอยตัวอยู่ในน้ำ

ระดับ 5 : ยากมาก (Expert) เรืออาจทิ้งตัวลงกระแทกคลื่น หรือโพรงน้ำม้วนขนาดใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางจังหวะอาจมีต้องกระโจนลงสู่ผาน้ำตก ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย อย่าง หมวกกันน็อก เสื้อชูชีพ ให้ครบถ้วน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์

ระดับ 6 : อันตราย (Extreme) เป็นระดับความยากที่จัดอยู่ในประเภทความอันตรายสูงสุด เหมาะกับผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญเส้นทางและเตรียมการทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี

 

 • พิชิตลำน้ำกับเส้นทางคดเคี้ยวที่ห้อมลอมไปด้วยธรรมชาติในระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร
 • สัมผัสความตื่นเต้นไปกับการโต้คลื่นผ่านแก่งน้อยใหญ่ในธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ
 • ฝึกความอดทนและทักษะการทำงานเป็นทีมพร้อมพิชิตปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ตารางเวลาเดินทาง
09:00 น.
บริการรับส่งฟรีจากจุดนัดพบที่ระบุไว้

เฉพาะโรงแรมและที่พักในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ โดยรถท้องถิ่นตามกำหนดการ

09.30 น.
ถึงสถานที่ล่องแก่งเรือยางแม่น้ำแม่แตง

ไกด์ผู้ดูแลจะอธิบายขั้นตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับการล่องแก่งและรวมไปถึงความปลอดภัยอย่างละเอียด การล่องแก่งจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ในช่วงแรกจะมีความยากไม่มาก ทำให้คุ้นชินและบังคับเรือได้ง่าย ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่มีความยาก คุณจะได้ตื่นเต้นและท้าทายกับแก่งต่างๆ มากมายตลอดเส้นทาง ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่มีความยากปานกลาง แต่ละแก่งจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่า 500 เมตร

12:00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมรับประทานอาหารและพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

17.00 น.
สิ้นสุดถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดการ

ได้เวลาออกเดินทางกลับ เช็คอุปกรณ์ คืนอุปรณ์ต่างๆ พร้อมขึ้นรถพาทุกท่านกลับสู่ที่พักและโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

โปรดทำความเข้าใจ : โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง มัคคุเทศก์ หรือผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

ราคาพิเศษ
ราคาผู้ใหญ่
1,400.-
ราคาเด็ก
1,400.-

* ราคาที่แสดงในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการจองและชำระเงิน ส่วนลดอาจได้รับการเสนอเพิ่มเติมเมื่อมีจำนวนผู้จองตามที่โปรโมชั่นได้ถูกกำหนดไว้ จำนวนเงินที่ต้องชำระมัดจำอาจถูกเสนอขึ้นเมื่อผู้เดินทางทำการจองและชำระเงินภายในระยะที่กำหนด

ราคารวม

 • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก
 • อุปกรณ์ล่องแก่งรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นใด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ของฝาก ขนม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
แผนที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวอีก 1 คน กำลังดูรายการนี้

GDPR

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
ปลายทาง
ทัวร์
สมาชิก
ค้นหา