เที่ยวเมืองรอง

แพ็คเกจ
กิจกรรม
× Clear Filter
Clear
× Clear Filter

ลดหย่อนภาษีปี 2567 เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

หลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-30 พ.ย. 67 โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว หรือบริษัทห้างร้าน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองรองมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนนิติบุคคลธรรมดาก็เช่นเดียวกัน

มาตรการลดหย่อนภาษีปี 2567 เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เริ่มวันไหน

เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 – 30 พ.ย. 67

 

เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ปี 2567 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สามารถนำค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เข้าร่วมมาตรการ ลดหย่อนภาษี 2567 

 • ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
 • ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

 

เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด มาตรการลดหย่อนภาษี 2567

ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เงื่อนไขทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง (บุคคลธรรมดา)

บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยหรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 พ.ค.-30 พ.ย. 67 ซึ่งเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season)

 

 

มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ (นิติบุคคล)

นิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 พ.ย. 67 หักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หรือ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ 1
ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1 หรือข้อ 2 และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

 

ลดหย่อนภาษีปี 2567 เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

รายชื่อ 55 เมืองรอง รับสิทธิลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 2567 ดังนี้

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

 • เชียงราย
 • พิษณุโลก
 • ตาก
 • เพชรบูรณ์
 • นครสวรรค์
 • สุโขทัย
 • ลำพูน
 • อุตรดิตถ์
 • ลำปาง
 • แม่ฮ่องสอน
 • พิจิตร
 • แพร่
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • อุทัยธานี
 • พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • หนองคาย
 • เลย
 • มุกดาหาร
 • บุรีรัมย์
 • ชัยภูมิ
 • ศรีสะเกษ
 • สุรินทร์
 • สกลนคร
 • นครพนม
 • ร้อยเอ็ด
 • มหาสารคาม
 • บึงกาฬ
 • กาฬสินธุ์
 • ยโสธร
 • หนองบัวลำภู
 • อำนาจเจริญ

ภาคกลาง – ภาคตะวันออก – ภาคตะวันตก 12 จังหวัด

 • ลพบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • นครนายก
 • สระแก้ว
 • ตราด
 • จันทบุรี
 • ราชบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • ปราจีนบุรี
 • ชัยนาท
 • อ่างทอง
 • สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด

 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • ตรัง
 • สตูล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • นราธิวาส
 • ยะลา
 • ปัตตานี

รายการทัวร์และแพ็คเกจนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ [คลิก]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ลดหย่อนภาษีปี 2567 เที่ยวเมืองรอง

GDPR

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
ค้นหา
ปลายทาง
ทัวร์
สมาชิก
ติดต่อ