ราคา
เริ่มต้น7,5006,900
จองเลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *
โทร*
อีเมล์ของคุณ (ถ้ามี)
วันเดินทาง *
จำนวนผู้เดินทาง *
ข้อความสอบถาม *
* ฉันยอมรับ เงื่อนไขการจอง และ ข้อปฏิบัติในการเดินทาง.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
*โปรดเลือกรายการที่จำเป็นให้ครบถ้วน เพื่อดำเนินการต่อไป

จองเลย

เก็บในรายการโปรด

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

14694

add friend

add friend

แพ็คเกจทัวร์เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน

0
 • ระยอง
 • รวมโรงแรมที่พัก
 • 3 วัน 2 คืน
 • อาหารรวม 5 มื้อ
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • จองขั้นต่ำ 8 ท่าน

ออกเดินทางจาก

กรุงเทพฯ

เวลาออกเดินทาง

08.00 น.

รายละเอียดโปรแกรมและสถานที่ท่องเที่ยว

 • เช็คอิน เก็บภาพประทับใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดระยอง
 • เล่นน้ำ ดำน้ำชมฝูงปลาตามเกาะต่าง ๆ แบบเต็มวัน
ตารางเวลาเดินทาง
วันแรก
เช็คอินเข้าที่พัก 14.00 น.
08.00 น.
บริการรถรับจากจุดนัดพบ

บริการรถรับ ณ จุดนัดหมาย ในจังหวัดกรุงเทพฯ และเดินทางสู่จังหวัดระยอง

10.30 น.
เดินทางถึงจังหวัดระยอง

เดินทางถึงจังหวัดระยอง นำท่านชมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สกายวอร์คเขาแหลมหญ้า

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อาหารทะเลสดๆ ริมหาดระยอง 

13.00 น.
นั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเสม็ด

เดินทางถึงท่าเรือศรีบ้านเพ นั่งเรือข้ามฟากสู่เกาะเสม็ด บริการรถสองแถวส่งท่านยังโรงแรมที่พัก

14.00 น.
เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุเฟ่ต์ ณ ภัตราคารของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถทำกิจกรรมบริเวณชายหาดหน้าโรงแรม

11.30 น.
รับลูกค้าจากโรงแรม

เรือจอดรอรับลูกค้าตามจุดนับพบหน้าหาด (เฉพาะโรงแรมและที่พักบนเกาะเสม็ด)

12.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะท้ายค้างคาว

มุ่งหน้าสู่เกาะท้ายค้างคาว ดำน้ำชมปะการังและสัมผัสกับเหล่าปลาน้อยน่ารักที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

13.00 น.
ออกเดินทางมุงสู่เกาะกุฎี

มุ่งหน้าสู่เกาะกุฎี เพื่อรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ เล่นน้ำสนุกกับกิจกรรมบริเวณหน้าชายหาด สำรวจเส้นทางธรรมชาติบนเกาะ และชมทิวทัศน์บนยอดเขาที่สามารถมองเห็น ผานิลมังกร หาดสินสมุทร แหลมรับอรุณ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น.
ออกเดินทางมุุ่งสู่เกาะขาม,เกาะกรวยและเกาะปลายตีน

มุ่งหน้าสู่เกาะขามและเกาะกรวย ชมปรากฏการณ์ ” ทะเลแหวก ” ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดจากระดับน้ำลดทำให้เห็นสันทรายที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะทั้งสอง จากนั้นไปเกาะปลายตีนที่อยู่ใกล้ๆ ทำกิจกรรมตามอัธยาศัย ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ

16.00 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะทะลุ

มุ่งหน้าสู่เกาะทะลุ แลนด์มาร์กสำคัญของทริปนี้ สัมผัสกับหาดทรายขาวสวยงามและดำน้ำชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล

17.00 น.
เดินทางกลับท่าเทียบเรือ

เดินทางกลับท่าเทียบเรือ ส่งทุกท่านกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันกลับ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.00 น.
เช็คเอ้าท์

เช็คเอาท์ พร้อมสัมภาระ พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม และออกเดินทางกลับท่าเรือศรีบ้านเพ รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านที่ท่าเรือ เพื่อออกเดินทางต่อไป

 

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางถึงร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทะเลสดๆ ริมหาดระยอง

13.00 น.
เดินทางไปยังวัดป่าประดู่

ออกเดินทางไปยังวัดวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ชมบรรยากาศและนมัสการพระนอน วัดดังของระยอง 

14.00 น.
แวะซื้อของฝากและเดินทางกลับ

แวะซื้อของฝาก และออกเดินทางกลับโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร

17.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ

เดินทางกลับถึงจุดนัดพบ ในกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

โปรดทำความเข้าใจ : โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง มัคคุเทศก์ หรือผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการการตัดสินใจปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

ราคาพิเศษ
ราคาผู้ใหญ่
6,900.-
ราคาเด็ก 3 - 11 ปี
6,900.-

* ราคาที่แสดงในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการจองและชำระเงิน ส่วนลดอาจได้รับการเสนอเพิ่มเติมเมื่อมีจำนวนผู้จองตามที่โปรโมชั่นได้ถูกกำหนดไว้ จำนวนเงินที่ต้องชำระมัดจำอาจถูกเสนอขึ้นเมื่อผู้เดินทางทำการจองและชำระเงินภายในระยะที่กำหนด

โรงแรม

Avatara Resort (เอวาธารา รีสอร์ท) - เกาะเสม็ด

Avatara Resort Avatara Resort Avatara Resort Avatara Resort Avatara Resort Avatara Resort Avatara Resort

ราคารวม

 • รถรับส่งกรุงเทพฯ - ระยอง
 • โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืน
 • ทริปดำน้ำ 6 เกาะ (แบบรวมกลุ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯชาวไทย
 • อาหารรวม 5 มื้อ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

 • ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานฯชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นใด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ของฝาก ขนม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ
แผนที่ท่องเที่ยว
จุดนัดพบ
ปลายทาง
สถานที่ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวอีก 1 คน กำลังดูรายการนี้

GDPR

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
ปลายทาง
ทัวร์
สมาชิก
ติดต่อ