fbpx

Group Tours

กรุ๊ปทัวร์ | ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ภายในประเทศไทย

บริการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว
ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัศนาจร ศึกษาดูงาน

ทราเวลเอ็กซ์เพรส บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ภายในประเทศ ในการท่องเที่ยวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะภายในครอบครัว ญาติมิตร หรือเพื่อนร่วมรุ่น ตลอดไปจนถึงการท่องเที่ยวทัศนาจร ศึกษางาน การประชุมสัมมนา งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน งานสังสรรค์ประจำปี

กรุ๊ปส่วนตัว
จอยกรุ๊ปทัวร์
ทัวร์อิสระ

คุณสามารถเลือกตัวอย่างการจัดกรุ๊ปส่วนตัวได้จากที่นี่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา

Buri Tara Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + Buri Tara Krabi

เริ่มต้น4,9004,390
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0
Buri Tara Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + Buri Tara Resort

เริ่มต้น6,3005,500
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น3,5002,950
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น6,2004,790
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น8,7006,200
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น3,5002,950
2 วัน 1 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/10/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
(1 รีวิว)
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น8,7006,200
4 วัน 3 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/10/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
0
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น6,2004,790
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
0
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flying SuperSave)

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ภูเก็ต-แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี [Flying Super Save]

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์เชียงใหม่-แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พิชิตยอดดอยอินทนนท์ [ Flying Super Save ]

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ – แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน พิชิตดอยอินทนนท์ [Super Saver]

เริ่มต้น2,9902,345
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
Sea Seeker Krabi Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 4 เกาะ ทะเลแหวก (Super Saver)

เริ่มต้น2,5901,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 30/04/2564 เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31/10/2564
0
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ต-แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี [Phuket Super Save]

เริ่มต้น3,1402,740
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0

Join-In Group คือ รายการทัวร์ที่ผู้จองจะต้องเดินทางร่วมกับคณะอื่น

ทัวร์อิสระ คือ แพจเกจทัวร์ที่ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางได้เอง

Buri Tara Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + Buri Tara Krabi

เริ่มต้น4,9004,390
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0
Buri Tara Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + Buri Tara Resort

เริ่มต้น6,3005,500
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น3,5002,950
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น6,2004,790
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + Panan Krabi Resort

เริ่มต้น8,7006,200
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 31/10/2563
0
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น3,5002,950
2 วัน 1 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/10/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
(1 รีวิว)
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น8,7006,200
4 วัน 3 คืน
เดินทาง : สามารถยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/10/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
0
Dusit D2 Ao Nang Krabi

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน + DusitD2 Ao Nang Krabi

เริ่มต้น6,2004,790
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 31/08/2563 และเลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ภายใน 19/12/2563
0
แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Flying SuperSave)

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ภูเก็ต-แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี [Flying Super Save]

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์เชียงใหม่-แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พิชิตยอดดอยอินทนนท์ [ Flying Super Save ]

เริ่มต้น8,5005,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ – แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน พิชิตดอยอินทนนท์ [Super Saver]

เริ่มต้น2,9902,345
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0
Sea Seeker Krabi Resort

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 4 เกาะ ทะเลแหวก (Super Saver)

เริ่มต้น2,5901,990
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ยืนยันราคานี้ได้ภายใน 30/04/2564 เลือกวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31/10/2564
0
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ภูเก็ต-แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี [Phuket Super Save]

เริ่มต้น3,1402,740
3 วัน 2 คืน
เดินทาง : ออกเดินทางทุกวัน
0

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว

ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวในวันหยุดกับครอบครัว แต่ต้องการความเป็นส่วนตัว เรายินดีเสนอรายการท่องเที่ยวที่จะได้รับการออกแบบสำหรับครอบครัวของท่านโดยเฉพาะ ตามตารางเวลาและข้อจำกัดของคุณเอง รับประกันว่าคุณจะต้องถูกใจ

จัดประชุม สัมมนา เลี้ยงสังสรรค์

จัดประชุม สัมมนา เลี้ยงสังสรรค์

หากคุณกำลังมองหาออแกไนเซอร์ที่สามารถจัดการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และกิจกรรม CSR เพื่อสังคม และจัดทัวร์ท่องเที่ยวได้ เราขอเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่จะจัดการกับความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพมามากกว่า 10 ปี

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

เราได้รับความไว้วางใจให้จัดทัวร์เพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงานในบริษัท การท่องเที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือการท่องเที่ยวเพื่อเปฌนรางวัลแก่ลูกค้า ของบริษัทชั้นนำมากมาย ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เดินทางเป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา สำหรับคณะของท่าน

เรายินเสนอราคาพิเศษ สำหรับท่องเที่ยวแบบคุณโดยเฉพาะ

ผลงานที่ผ่านมา